Общи условия

Връщане на стока

Общата политика: Ако искате да се прекрати договора за покупка, трябва да ни информирате, като се свържете с нас чрез нашата уеб форма, която е достъпна от страницата“Контакти”. След това ще Ви информираме за начините по които можете да върнете продукта. Вие носите отговорност за разходите по връщането на продукта. Ако Вие върнете продукта ни за наша сметка, ще имаме право да изискваме заплащане на преките разходи по доставката.

Ако имате някакви съмнения, можете да се свържете с нас чрез електронната ни поща: info@lingerie.bg 

Когато е възможно, моля запазете всички оригинални кутии, инструкции / документи и опаковки.

Ние  ще разгледаме върнатите продукти и ще ви уведомим за правото на възстановяване на сумата която сте заплатили (ако има такава). Възстановяването на сумата ще бъде обработено възможно най-бързо (във всеки случай, в рамките на 30 дни от деня, в който са ни дали известието за прекратяване на договора с нас).

Всеки продукт, който е бил повреден, или не е същото състояние, в което сте го получили, или е бил носен няма да бъде възстановен.

 

Дефектни продукти

В случаите, когато смятате, че продуктът не съответства на  поръчания в момента на доставката, трябва незабавно се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр с информация за продукта и неговите щети.

Трябва да върнете продукта ни на адреса, посочен от наши служители, които ще Ви го заменят.

Ние  ще разгледаме  върнатия продукт и ще Ви уведомим за правото Ви  на замяна или възстановяване на суми (ако има такива) по електронна поща в рамките на разумен период от време. Ние се стремим процесът на възстановяване или замяна да протече възможно най-бързо и във всеки случай, в рамките на 30 дни от деня на изпращане на  потвърдждение от нас до вас чрез електронна поща,  в което е описано, че имате право на възстановяване или подмяна на дефектен продукт.

Продукти, върнати от вас, поради дефекти, ако има такава, ще бъдат възстановени в пълен размер, включително възстановяване на разходи за доставка.

Общи условия

Защита на личните данни

Съдържание:

1. Въведение

2. Събиране и използване на информационните

3. Избор

4. Обмен на информация

5. Достъп

6. Сигурност

7. Целостта на данните

8. Деца

9. Връзки към други сайтове

10. Контрол нежелана поща

11. Изменения

12. Правоприлагането, решаване на спорове

13. Промоционални кодове и отстъпки

14. Информация за контакти

1. Въведение

Настоящата декларация се отнася до информацията, събрана чрез https://ritanki.com (“Уебсайт”).В тази декларация се описва как ritanki.com събира, използва, споделя, защитава, или по друг начин обработва лични данни. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате с условията на настоящата Декларация за конфиденциалност.

2. Събиране и използване на информацията

ritanki.com събира лична информация за управление на нашите услуги и осъществяване на електронната търговия посредством поръчки на стоки и услуги от ritanki.com.

Може да се наложи да предоставите на ritanki.com и  лични данни, като например:

* Наименования; телефонни номера; поща, сметките, адреси и имейл адреси;

* Информация за банкови сметки, кредитни и дебитни карти, дати на раждане, както и документи за самоличност.

 

ritanki.com използва тази информация за:

* Уебсайт регистрация; дава възможност за продажби и други сделки, обработка на плащания и сетълмент; изпращане на изплащания; обработка поръчки, доставки;

* Предоставяне на потребителски услуги, да се предоставя за разрешаване на спорове, на суми, възстановени суми, или свързани с тях въпроси;

* Маркетинг и проучвания; изпращане на обявления услуга актуализация;

* Възстановяване на дълг, както и корекции; разкриване и предотвратяване на измами; разкриване и предотвратяване на нарушения на правните споразумения;

* Измерване, подобряване и персонализиране на нашите услуги;

* Изпълнение на останалите технически, логистични, финансови, данъчни, юридически, административни, или офис функции.

 

ritanki.com могат също да събират допълнителна информация с цел да удостоверите самоличността си; възпиране, откриване и предотвратяване на измами и незаконната дейност, да вземат бизнес решения, и като част от нашите правни задължения.

 

ritanki.com запазва тази информация за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

 

Обществена информация

ritanki.com събира информация от вас за публикуване на записи нашия уебсайт или форум. Тази информация може да включва имейл адрес по IP адрес, потребителско име, датата и часа на регистрация, както и датата и часа на мнения във форума.

ritanki.com използва тази информация за сигурно и ефективно функциониране на нашия сайт, за откриване и предотвратяване на нарушения на правни споразумения, и като част от всички правни задължения, свързани с нашия сайт.

 

Информация за сделките

ritanki.com събира информация за всяка сделка, извършена чрез нашия уебсайт. Тази информация може да включва сумата на сделката; закупените стоки; самоличността на доставчика, вид плащане; валута; местоположение; IP адрес, и статистика на посещенията.

ritanki.com използва тази информация за възстановявания, за обслужване на клиентите, за оптимизация на уеб сайт, или за други административни или бизнес цели.

ritanki.com могат да споделят информация, свързана със сделки, които развивате чрез интернет страницата ни с доставчици, партньори, клиенти или за целите, обявени в тази Декларация за личната информация. ritanki.com запазва информация за сделките, докато е основателно поискана за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

 

Обслужване на клиенти кореспонденция

ritanki.com също събира информация, включваща кореспонденция за обслужване на клиенти. Тази информация може да включва електронна поща, интернет разговори, факсове или телефонни обаждания насочени към нашите центрове за обслужване на клиенти. Ritanki.com използва тази информация за обслужване на клиентите, разглеждане на жалби и спорове, измерване и подобряване на нашите клиентски услуги, откриване и предотвратяване на измами и разследване и предотвратяване на нарушения на правните споразумения. Ritanki.com запазва информация за обслужване на клиенти, докато е основателно необходима за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

 

Бисквитки, уеб-паяци, както и дневници

Ritanki.com събира информация, свързана с използването на нашия уеб сайт използва бисквитки “, уеб-паяци, и регистрационна информация.

Бисквитките са малки файлове, съдържащи низове от текст, намиращ се на вашия компютър. Ritanki.com използва бисквитки за да ви удостоверява като потребител, когато влезете в системата, след сесията, доставят съдържание, специфични за вашите предпочитания и интереси, съхранява съдържанието на количката, предвиждат характеристики, свързани с платежни услуги и клиенти, както и осигуряване на други функции.

Уеб-паяци са обекти, вградени в уеб страници, които ни позволяват да се определи дали и за колко време потребителите разглеждат уеб страници. Ние използваме уеб сигнали за отчитане на трафика на сайта, уникален брой посетители, одита и докладването, персонализация, както и други функции.

Регистрационната информация може да включва уеб заявки, IP адрес, операционна система, тип на браузъра, език, дата и час на заявката ви, както и “бисквитки” за еднозначното идентифициране на браузъра ви. Ritanki.com използва тази информация за подобряване на функционалността на сайта и да си по-удобен достъп, сигурност и ефективност.

 

Ritanki.com и използва информация, получена от регистрации, бисквитки и уеб-паяци, за да наблюдава работата на уебсайтове; подобряване на уеб дизайн, функционалност и сигурност; и уеб анализи на дейността ни. Ritanki.com запазва тази информация за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

Можете да спрете браузъра си да приемат бисквитки или уеб-паяци. В менюто Помощ на вашия браузър трябва да обясняват как да конфигурирате управление на бисквитки на Вашия браузър. Вашият браузър може да има добавки, които може да ви помогне да блокират уеб-паяци. Вие може да сте с  ограничени функции, ако сте блокирали, бисквитки или уеб-паяци от нашия сайт.

 

Ritanki.com използва Google Analytics като средство за уеб анализи. Google Analytics използва “бисквитки”, уеб-паяци, както и други средства, за да помогне за анализа на това как потребителите използват сайта. Можете да намерите повече информация на: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

3. Избор

Ще се изисква вашето съгласие преди да се  използва вашата лична информация по начин, съвместим с целите ни както е описано в нашата декларация за поверителност. Можете да изберете да не се предоставят никакви лични данни на Ritanki.com.

4. Обмен на информация

Ritanki.com използва информация в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност. Ritanki.com обменя информация със следните категории и трети страни. ЗА тези трети страни е забранено  със закон или с договор за обработка на лични данни , да използват тези данни за цели различни от тези, обявени в тази Декларация за личната информация.

Организациите, които предоставят услуги на нас

Ritanki.com разкрива лична информация на други организации, които извършват услуги от наше име. Ние изискваме тези организации да използват тази информация единствено за целите на предоставяне на услуги за нас и за защита на личната информация, с подходящи гаранции.

 

 

Тези организации включват финансови институции; организации занимаващи се с обработка на преводи; доставчици на услуги за парични преводи ; одитори; организации проверяващи валидност на кредитни и дебитни карти; организации предотвратяващи измамнии доставчици, маркетинг доставчици на услуги; базата данни мениджъри, доставчици на обслужване на клиентите и представители и други, които изпълняват технически, логистични, финансови, данъчни, юридически услуги като спазват разпоредбите или административни функции от наше име.

Тези организации могат да изпълняват функции като обработка на кредитни и дебитни плащания с карти, изпращане на преводи, предотвратяване на измами, осигуряване на обслужване на клиентите, анализ на данни, предоставяне на пазарна помощ, изпълнение на поръчки, предоставяне на пакети, изпращане на поща и електронна поща , събиране на вземания и други финансови, технически, логистични, данъчни, юридически, съответствие, или административни функции.

Финансовите институции, организации осигуряващи обработка на плащанията, както и получателите могат да споделят информацията, която Ritanki.com предоставя с цел предоставяне на финансови услуги на платежни услуги, и за обработка на плащания.

 

Доставчици

Ritanki.com разкрива лична информация на своите доставчици. Ritanki.com прави стоките и услугите от страна на доставчиците на разположение на клиентите за покупка. В момента има споразумения за конфиденциалност с тези доставчици. Ние споделяме лична информация с доставчици за да завършите сделки, разрешаване на клиентите коментари и жалби, както и за административни и аналитични цели като счетоводство, фактуриране и одит, управление на информационни системи и други приложения.

 

Клиентите

Ritanki.com разкрива лична информация за клиентите си. Ritanki.com прави стоките и услугите от страна на доставчиците на разположение на клиентите за покупка. Възможно е да споделяме лична информация с клиенти за да се приключат сделки, разрешавахе на клиентски коментари и жалби, както и за административни цели, като счетоводство, фактуриране и одит, както и други цели.

 

Бизнес продажба или сливане

Ritanki.com могат да споделят лична информация в случай на продажба или сливане на всички или на част от своите бизнес единици. Тази информация е предмет на съгласията, дадени във всички предварително съществуващи Защита на лични данни, освен ако лицето не се съгласи по друг начин.

 

Други

Ritanki.com може да разкрие лична информация, когато:

* Изисква се по закон, от съда, административни агенция или друг правителствен орган;

Ritanki.com има основателни причини да смята, че използването или разкриването е необходимо за защита на правата, неприкосновеността на личния живот, имущество, или безопасността на потребителите или други;

Ritanki.com има основателни причини да смята, че информацията се отнася до нарушение на споразумение или нарушение на закона, което е било, е, или е на път да бъдат извършени;

* Това е необходимо за защита от измами, намаляване на риска, или с установяването или събирането на средства, дължими на нас;

* Е необходимо да се прилагат или се прилагат нашите правни споразумения, да предяви претенции, или за ограничаване на щети на Ritanki.com;

* Информацията е публична;

* Сте предоставили съгласие;

* Други причини го позволяват или е законово  необходимо.

 

Когато се изисква ние няма да разкриваме повече информация отколкото е необходимо за изпълнение на оповестените цели .

Ritanki.com може да разкрие обща или статистическа информация за нашите бизнес партньори, за целите на общественото отношение, или за други цели.

 

5. Достъп

По ваше желание, ние ще Ви осигурим безпрепятствен достъп до личните Ви данни, така че можете да прегледате това, което се съхранява и, ако решите да нанесете корекции към него. Вие може да поискате  достъп като ни пишете на адреса, посочен в Контактната информация по-долу в страницата. След искането за достъп, ние ще Ви осигурим  лична информация, която сте  поискали , веднага щом е практически възможно и като цяло не по-късно от тридесет дни след искането. Ако желаете да коригирате вашата лична информация, моля, изпратете ни писмено обяснение на конкретната информация, която смятате, че трябва да бъдат коригирана. Когато информацията не съществува или не може да бъдат достъпна или изменена, ние ще ви кажем причините за това.

6. Сигурност

Ritanki.com комбинира технически и физически предпазни мерки със служители, политики и процедури за защита на вашата информация. Ние работим за защита на вашата лична информация по време на предаване чрез използване на Secure Sockets Layer софтуер, който криптира информацията, която предоставяме онлайн на нашия уебсайт. Ние ще положим съответните усилия за защита на вашата информация. Ние също така ще се придържаме към най-новите технологии за защита на информацията и повишаване нивото на нашите системи за информационна сигурност, когато е уместно.

Освен това, ние разрешаваме само на оторизирани от Ritanki.com служители и трети страни достъп до лична информация. Ако служителят злоупотреби с лична информация, ние може да предприеме дисциплинарни действия, до и включително прекратяване на трудово-правни отношения със съответния служител. Ако някоя трета специална страна или организация, злоупотреби с лична информация, ние ще предприемем действия, до и включително прекратяване на всяко споразумение между Ritanki.com и това физическо лице или организация.

 

7. Целостта на данните

Ritanki.com обработва личната информация само за целите, които са били събрани в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност. Ritanki.com запазва информация за толкова дълго, колкото е необходимо за бизнес цели, или това е необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

 

8. Деца

Ritanki.com не продава продукти предназначени за покупка от деца

 

9. Връзки към други сайтове

Когато кликнете върху линка в този уеб сайт, който ще ви отведе до уеб сайт, Декларацията за защитата на личните данни от този сайт е невалидна.

 

10. Контрол нежелана поща

Ние може да ви изпратим информация за нашите продукти и услуги. Можете да ни известите, че не желаете да получавате такъв тип информация на info@lingerie.bg по всяко време.

 

11. Изменения

Ritanki.com може да измени тази Декларация за личната информация един или повече пъти на този уебсайт или друг подобен сайт, който замества този сайт. Ritanki.com ще измени настоящото Защита на лични данни по начин, съвместим със сферата на неприкосновеност.

 

12. Правоприлагането, решаване на спорове, и проверка на

Моля свържете се с нас с всякакви въпроси или притеснения, свързани с настоящата Декларация за конфиденциалност с помощта на адреса, посочен в раздел контакти по-долу в страницата. Ние ще проверим и опитаме за разрешим всякакъв тип жалби и спорове по отношение на личната информация в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност.

13. Информация за контакти

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с настоящата Декларация за конфиденциалност, можете да се свържете с нас по електронната поща на info@lingerie.bg или като ни пишете на адрес:

 

ул. Г.М. Димитров 38

Пловдив

4000

Е-поща:

info@lingerie.bg

Телефон:

+359 32 622990

Факс:

+359 32 632405

https://ritanki.com